Pôvod mena Vlasto

Muž. a žen. podoba mena slovanského pôvodu, ktoré v podstate predstavujú len skratku mien Vlastimil, Vlastimír, Vlastislav. Cudzím ekvivalentom je lat. Patrik, Patrícia.

#menovlasto

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: