Pôvod mena Vitold

Mužské meno - Vi|olda ž. nem. meno Witold (zo stnem. witu + waltin) ďaleko vládnuci, vládca lesa, rus. Vitoľd, Vitovt


Vitold oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 10.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Honór, Honóra, Krasava, Oleg, Vitolda#menovitold

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: