Pôvod mena Venuša

ž. z mena rím. bohyne jari, krásy a lásky, z lat. Venus (venus slasť, rozkoš), rus. Venera


Venuša oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 6.4. - v rovnaký deň oslavujú aj: Celestín, Celestína, Irena, Irína, Ruben, Sixtus#menovenusa

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: