Pôvod mena Veleslava

Slovanské ženské meno utvorené na koreni vele = veľa, mnoho, staroslov. velei = veľa, velj = veľká, silná, ktorého východiskom je indoeurópske uel, uol, čo už stojí tesne aj vedľa nášho veliť, v zmysle dávať pokyny, rozkazovať, ale aj v zmysle hovoriť, ako to máme v srbch. nár. veliti = hovoriť. Tiež je blízke i ku nášmu slovu vôľa, lat. valeo = byť silná, zdravá, vplyvná, vale = pozdravujem, zdravím. Prípona –slav sa tu asi najsôr vzťahuje na Slovan, takže význam by bol veľká Slovanka, silná, slávna Slovanka, veliteľka a pod.


Veleslava oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 7.7. - v rovnaký deň oslavujú aj: Donald, Kastor, Oliver, Valibals, Veleslav, Velislav, Velislava#menoveleslava

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: