Pôvod mena Veleslav

Slovanské muž. m. utvorené na koreni vele = veľa, mnoho, staroslov. velei = veľa, velj = veľký, silný, ktorého východiskom je indoeurópske uel, uol, čo už stojí tesne aj vedľa nášho veliť, v zmysle dávať pokyny, rozkazovať, ale aj v zmysle hovoriť, ako to máme v srbch. nár. veliti = hovoriť. Tiež je blízke i ku nášmu slovu vôľa, lat. valeo = byť silný, zdravý, vplyvný, vale = pozdravujem, zdravím. Prípona –slav sa tu asi najsôr vzťahuje na Slovan, takže význam by bol veľký Slovan, silný, slávny Slovan, veliteľ a pod.


Veleslav oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 7.7. - v rovnaký deň oslavujú aj: Donald, Kastor, Oliver, Valibals, Veleslava, Velislav, Velislava#menoveleslav

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: