Pôvod mena Valentín

Mužské meno Valentín má latinský pôvod (Valentinus) a v preklade znamená "silný", "zdravý".


Valentín oslavuje meniny 14.2. - v rovnaký deň oslavujú aj: Velimír#menovalentin

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: