Pôvod mena Valdemar

Mužské meno - Valdemara ž. nem. meno Waldemar (zo stnem.0waltan + mári) vo vláde slávny, slávny, mocný vládca, pôv. významom blízke je meno Vladislav, dom. Valdo


Valdemar oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 27.5. - v rovnaký deň oslavujú aj: Iveta, Vadim, Valdemara
Valdemar oslavuje meniny v Čechách 27.5.#menovaldemar

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: