Pôvod mena Theophilus

Latinized form of the Greek name Θεοφιλος (Theophilos) which meant "friend of god", derived from θεος (theos) "god" and φιλος (philos) "friend". In the New Testament the evangelist Luke addresses his gospel and the Book of Acts to a man named Theophilus.

#menotheophilus

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: