Pôvod mena Terenc

Mužské meno odvodené z priezviska rímskeho rodu Terencius. O pôvode, ako rodu, tak aj názvu, či jeho význame, nieto bližších záznamov a to i napriek, že tento rod, v staroveku dodal hodne významných osôb, ba už vtedy sa z tohoto názvu utvorilo aj osobné meno.


Terenc oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 24.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Ľubor, Ľuboš#menoterenc

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: