Pôvod mena Teofánia

Ženské meno z gréc. Theophanés - bohom ukázaný.


Teofánia oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 16.12. - v rovnaký deň oslavujú aj: Albína, Bela#menoteofania

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: