Pôvod mena Tatiana

Ženské m. rozšírené hlavne v Rusku a Ukrajine. Odtiaľto sa dostalo aj k nám, ba aj širšie do sveta.
Kresťanská cirkev pozná až niekoľkých „svätých“ s menom Tatianus (muž. meno). Spomedzi „svätých“ vyniká hlavne sv. Tatiana, mučeníčka gréckej cirkvi.
Pochádza buď z latinčiny (Tatianus) - patriaci rímskemu rodu Tatiovcov
alebo Tatius z gréckeho tattó "ustanovovať", "rozdeľovať".
Vypadá, že Tatiana, Tatianus, ako osobné mená, do Grécka sa dostali najskôr z oblasti blízkeho východu, z Ázie, z nejakého, už zaniknutého jazyka, národa.
Dánsky, nemecky, poľsky, rusky, španielsky, švédsky, taliansky Tatiana, bulharsky Tatjana, česky Taťána.
Populárnymi skratkami sú: Taňa, Táňa, Toňa.


Tatiana oslavuje meniny 1.2. - v rovnaký deň oslavujú aj: Girron, Hynek, Táňa, Trifon#menotatiana

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: