Pôvod mena Tankréd

m. sev. meno, nem. Dankrad (zo stnem. dank + rát) duchovný poradca


Tankréd oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 6.5. - v rovnaký deň oslavujú aj: Elfrída, Frída, Herina, Hermína, Mineta, Ovídius, Radivoj#menotankred

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: