Pôvod mena Svätopluk

Mužské meno slovienského pôvodu, avšak boli snahy vysvetliť ho aj inak, ako napr. Svätopluk je len poslovančená podoba germanského (gótskeho) Swintha-Fulks... Svätopluk však vzniklo na vlastnej pôde a predstavuje kombináciu sviatý + polk, čiže tu ide o svätý (požehnaný) pluk, armádu; sväté, požehnané vojsko.
Toto meno mali až dvaja (králi“ z doby V. Moravy.


Svätopluk oslavuje meniny 12.11. - v rovnaký deň oslavujú aj: Astrid, Astrida, Jonáš
Svatopluk oslavuje meniny v Čechách 23.2.#menosvatopluk

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: