Pôvod mena Stanislava

Ženské meno Stanislava má slovanský pôvod a je utvorené na základe stan, ktorého význam je zastavenie sa, zloženie sa, príbytok, sústava, štát a pod. V sanskrite podoba sthánam = miesto, bydlisko. U Peržanov má tiež význam miesta, státia... ako aj správa, vláda, príbytok, z čoho toto indoeurópske slovo prechádza ku Turkomanom v zmysle štát, krajina, takže dnes máme Turkmenstán, Kazachstán...
Význam mena Stanislav by sme vysvetlili, ako oslavovateľ svojej krajiny, vlasti.

Po vyemigrovaní si nejeden Stanislav zvolil akože paralelné anglické meno, Stanley. I keď fonetický zodpovedá, jeho etymológia je však cele iná.
Stanley najskôr znamenalo priezvisko, ktorého východiskom je skalnaté pole. Angličanom sa toto priezvisko páčilo, malo cveng aristokratickosti, nuž niekde v XIX. st. prechádza aj v osobné meno.


Stanislava oslavuje meniny 9.6. - v rovnaký deň oslavujú aj: Berenika, Felicián, Prímus, Vojeslav, Vojeslava
Stanislava oslavuje meniny v Čechách 9.6.#menostanislava

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: