Pôvod mena Spiridon

Mužské meno pochádzajúce z gréckeho Spyridón rozsievač alebo z lat. spiritus duch, za jeho variant sa pokladá aj meno Dušan, rus. Spiridon, lat. Spiridion, dom. Spiro


Spiridon oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 12.12. - v rovnaký deň oslavujú aj: Dília, Odeta, Otília#menospiridon

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: