Pôvod mena Sofron

Mužské meno - Sofrónia ž. z gréc. sóphrón rozumný, múdry, staršia podoba Sofronius (z lat.)


Sofron oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 3.12. - v rovnaký deň oslavujú aj: Oldrich, Sofrónia, Xavér, Xavéria#menosofron

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: