Pôvod mena Sofia

Ženské meno Sofia, Žofia je gréckeho pôvodu s významom múdrosť, vzdelanie. Ako krstné meno sa najskôr rozšírilo vo východnom krídle Slovanov, medzi pravoslávnymi a to z dôvodu, že sa tak nazývala svojho času najveľkolepešia katedrála na svete, Hagia Sophia, v Carihrade. V stredoveku sa meno Sofia dostáva aj na západ a aj dosiaľ je pomerne frekventované.


Sofia oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 15.5. - v rovnaký deň oslavujú aj: Brenda, Raisa, Sophia, Žofia, Zosia#menosofia

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: