Pôvod mena Slavomír

Slovanské muž. m. utvorené spojením slav v zmysle oslavovať, sláviť + mír v zmysle pokoj, mier, z čoho dostáva význam oslavovateľ mieru.


Slavomír oslavuje meniny 22.4. - v rovnaký deň oslavujú aj: Jelena, Noema, Slávo, Tvrdomír
Slavomir oslavuje meniny v Čechách 22.1.#menoslavomir

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: