Pôvod mena Sidón

Mužské meno - Sidónia ž. z lat. Sidonius pochádzajúci z mesta Sidonu (dnes Saidy v Libanone), za domáce varianty sa pokladajú mená Zdenko, Zdenka, rus. Sidonija, angl. Sydney, franc. Sidoine, Sidaine (Sidoen, Sidén), dom. Sido, Sidoš, - Sida, Siduľa, Siduša


Sidón oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 23.6. - v rovnaký deň oslavujú aj: Sidónia#menosidon

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: