Pôvod mena Salvátor

m. z lat. Salvator záchranca, spasiteľ (salvus zdravý), tal. Salvatore, špan, Salvador, rus. Saľvador, Spas, franc. Sauver (Sové), Sauveur (Sovór), maď. Szalvátor, Udves (Udveš spasiteľ)


Salvátor oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 18.3. - v rovnaký deň oslavujú aj: Ctislav, Ctislava, Eduard, Eduarda#menosalvator

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: