Pôvod mena Šalamún

Mužské meno najlepšie nám známe z Biblie, kde sa v St. zmluve spomína izraelský kráľ Šalamún. Pôvod mu je v hebrejskom jazyku a význam malý muž mieru. Medzi kresťanmi toto meno nebolo nikdy frekventované, ba aj v čase reformačných bojov, bolo len na periférii.
Medzi Židmi a aj moslinmi, meno je pomerne časté.


Šalamún oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 24.10. - v rovnaký deň oslavujú aj: Areta, Aretas, Cvetan, Cvetana, Gilbert, Gilberta, Harold, Herald, Krasomil, Kveta, Kvetana, Kvetava, Kvetoň, Kvetoslav, Kvetoslava, Rafael#menosalamun

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: