Pôvod mena Sabína

Ženské meno má latinský pôvod a znamená: pochádzajúca zo starotalianskeho kmeňa Sabínov.
Bulharsky, česky, chorvátsky, poľsky, rumunsky, rusky, srbsky, španielsky, švédsky, taliansky Sabina; anglicky, nemecky Sabina, Sabine; francúzsky Sabine; maďarsky Szabina (Sabina).
Domácky Saba.

sv. Sabína, mučenia
V Ríme na Aventíne je postavená bazilika, ktorá má zvláštne postavenie. Je to bazilika tzv. štáciová, kde na začiatku Pôstneho obdobia slávi pápež svätú omšu, a tu prijíma z rúk kardinála, ktorému je pridelená táto bazilika, popol. V súčasnosti má túto baziliku pridelenú kardinál Jozef Tomko. Bazilika bola postavená okolo r. 425 a je zasvätená sv. Sabíne. Podľa prameňov to bola zámožná vdova, ktorú ku kresťanstvu priviedla jej otrokyňa Serafia, ktorá pochádzala z Antiochie. Obidve ženy sa veľmi zblížili a navzájom sa predbiehali v skutkoch milosrdenstva. Keď sa prezradilo, že Serafia priviedla zámožnú vdovu ku kresťanstvu, bola predvedená pred súd. Sudca ju však, vidiac Sabínu, prepustil na slobodu. Ale už po troch dňoch ju opäť zajali a sudca ju tentoraz odstúpil na bičovanie apotom nariadil sťať. Sabína ju dala nábožne pochovať. Zakrátko nato bola aj ona predvedená pred súd a po mučení sťatá. Je patrónkou Ríma; žien v domácnosti; detí; vzývaná ako ochrankyňa pred dažďom. Vikonografii je zobrazená ako mladá mučenica s palmou, knihou a korunou.


Sabína oslavuje meniny 27.10. - v rovnaký deň oslavujú aj: Horislav, Horislava, Hromislav, Hromislava, Sabrina, Zoa, Zoana
Sabina oslavuje meniny v Čechách 22.10.#menosabina

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: