Pôvod mena Rudolf

Mužské meno staronemeckého pôvodu, kde má podobu Hrodulf a význam chýrečný, slávny vlk. Nositeľov tohto v súčasnosti menej frekventovaného mena oslovujeme Rudko, Rudy.


Rudolf oslavuje meniny 17.4. - v rovnaký deň oslavujú aj: Ralf, Rolf, Rudolfa, Rudolfína
Rudolf oslavuje meniny v Čechách 17.4.#menorudolf

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: