Pôvod mena Rodimír

Pôvod mien > Rodimír

Rodimír mužské pôvodne južnoslovan. meno s významom "(nech) prináša mier" alebo variant mena Radimír.


Rodimír oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 3.7. - v rovnaký deň oslavujú aj: Irenej, Miliduch, Milomír, Milorad, Miloslav, Radimír, RadimíraHľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: