Pôvod mena Regan

Mužské meno pôvodne priezvisko a význam mu je „mylý kráľ“. Ako muž. m. jeho popularita je viditelná najmä v Írsku. Variácie sú: Reagan a Rogan.


Regan oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 5.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Boislava, Bojan, Bojana, Bojimír, Bojimíra, Bojislav, Borimír, Branimír, Branimíra, Budislava, Chotimír, Chotimíra, Justinián, Larisa, Otakar, Regína, Regulus, Viktorín#menoregan

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: