Pôvod mena Raymond

Mužské meno staronemeckého pôvodu, s významom „poradca + ochrana“. Toto meno, v podobe Raymund mali až dvaja „svätí“ XIII. st. V nem. podobe je Raimund, tal. Raimondo a po španielsky Raimundo.

#menoraymond

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: