Pôvod mena Rajmund

Mužské meno - Rajmunda ž. nem. meno Reimund (stnem. ragin + munt) rozhodný, múdry ochranca, rus. Rajmond, tal. Raimondo, špan. Raymundo, Ramón, žen. Ramona


Rajmund oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 31.8. - v rovnaký deň oslavujú aj: Nora, Rajmunda, Ramón, Ramona#menorajmund

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: