Pôvod mena Rainold

Mužské nemecké meno Reinhold (zo stnem. ragin + waltan) rozhodný, múdry vládca, tal. Rinaldo, angl. Ronald


Rainold oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 9.2. - v rovnaký deň oslavujú aj: Apolena, Apoliena, Apolónia, Rinaldo, Zdenko, Zdeno#menorainold

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: