Pôvod mena Rainer

Mužské nemecké meno Reiner (stnem. ragin + heri) rozhodný bojovník, múdry bojovník


Rainer oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 4.8. - v rovnaký deň oslavujú aj: Dominik, Dominika, Krasoslav, Krasoslava#menorainer

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: