Pôvod mena Radúz

Slovanské muž. m. českého pôvodu, ktoré je utvorené na slovanskom základe rád, radi + slov. koncovky, o význame ktorej je viacej teórií, avšak pripúšťa sa aj alternatíva, že tu ide o poslovančené germanské meno Reynard, staršia podoba písania Reginald, ale v jeho zlatinovanej podobe, ako Reginaldus.


Radúz oslavuje meniny 10.12. - v rovnaký deň oslavujú aj: Herbert#menoraduz

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: