Pôvod mena Radoslav

Slovanské muž. m. utvorené spojením rád, radi (staroslov. radi, radma, peržský rádiy, sanskrit. rádmas) a prípony slav = sláva, oslava.


Radoslav oslavuje meniny 6.3. - v rovnaký deň oslavujú aj: Felícia, Fridolín, Fridolína, Koriolán, Radislav, Radislava, Radoslava
Radoslav oslavuje meniny v Čechách 6.5.#menoradoslav

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: