Pôvod mena Radislav

Mužské meno - Radislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci radosť, radujúci sa alebo starostlivý, variantom je Radoslav, starší variant Radslav (Raclav), dom. Rado, - Rada


Radislav oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 6.3. - v rovnaký deň oslavujú aj: Felícia, Fridolín, Fridolína, Koriolán, Radislava, Radoslav, Radoslava#menoradislav

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: