Pôvod mena Pravoslav

Slovanské muž. m. ktoré môže mať aj ženskú podobu. Utvorené je spojením právo, správne + slav = oslava, sláviť, oslavovať.


Pravoslav oslavuje meniny 15.2. - v rovnaký deň oslavujú aj: Faust, Faustína, Georgia, Georgína, Pravoslava
Pravoslav oslavuje meniny v Čechách 12.1.#menopravoslav

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: