Pôvod mena Perzida

ž. z gréc. Persida pochádzajúca z Perzie, Peržanka


Perzida oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 6.6. - v rovnaký deň oslavujú aj: Adolfína, Norbert, Norberta, Norman, Romulus#menoperzida

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: