Pôvod mena Peregrín

Mužské meno utvorené z latinského slova peregrinus = cudzinec, pocestný. Viď Perry.


Peregrín oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 16.5. - v rovnaký deň oslavujú aj: Peregrína, Svetozár#menoperegrin

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: