Pôvod mena Palmiro

Means "pilgrim" in Italian. In medieval times it denoted one who had been a pilgrim to Palestine. It is ultimately from the word palma meaning "palm tree", because of the custom of pilgrims to bring palm fronds home with them. The name is sometimes given to a child born on Palm Sunday.


Palmíro oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 3.6. - v rovnaký deň oslavujú aj: Kaja, Karolína, Kevin, Klotilda, Lina, Lineta, Lino, Linus, Palmíra#menopalmiro

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: