Pôvod mena Oto

Mužské meno - Ota ženská pôv. dom. podoba mien Otokar, Otmar, variantom je meno Udo


Oto oslavuje meniny 5.12. - v rovnaký deň oslavujú aj: Gerald, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Otokar, Sáva
Oto oslavuje meniny v Čechách 26.4.#menooto

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: