Pôvod mena Otmar

Mužské nemecké meno (zo stnem. ót + máti) slávny bohatstvom, majetkom


Otmar oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 16.11. - v rovnaký deň oslavujú aj: Agnesa, Agneša, Inéza
Otmar oslavuje meniny v Čechách 16.11.#menootmar

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: