Pôvod mena Orabela

Means "golden-beautiful" in Esperanto.

#menoorabela

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: