Pôvod mena Nenad

Mužské meno ktoré vzniklo medzi Srbmi a Chorvatmi. Význam mu je „nenádejaný“, či „rodičia sa mu nenádejali, nečakali na neho“.

#menonenad

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: