Pôvod mena Milica

Slovanské žen. m. s významom:
1/ milá;
2/ Môže predstavovať slovanskú podobu germanského mena Milicent, kde význam je práca, sila;
3/ Môže byť aj slovansko-bulharské meno, utvorené z koreňa mil + koncovky, ktorej pôvod bude najskôr v preklade gréckeho mena Charis, ktoré má svoju latinsko-francúzsku podobu Charity, ktorého východiskom je lat. caritas = láska, prítulnosť, záľuba, kresťanská láska.


Milica oslavuje meniny 17.8. - v rovnaký deň oslavujú aj: Bertram, Bertrand, Hyacint, Hyacinta, Libert, Mirón#menomilica

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: