Pôvod mena Milena

Pôvod mien > Milena

Slovanské žen. m. utvorené zo slova mil = milé. Toto slovanské slovo v príbuzenstve má sanskritové máyas = radosť, lat. mitis = mäkké, pokojné, či indoeurópske mei-l = lahodné, mäkké... takže význam Mileny by bol: milá, mäkká, pokojná žena.


Milena oslavuje meniny 9.4. - v rovnaký deň oslavujú aj: Mileva
Milena oslavuje meniny v Čechách 24.1.Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: