Pôvod mena Mikuláš

Mužské meno gréckeho pôvodu, kde má podobu Nikólaos, kde nikaó = premáham, niké = prevaha + laós = ľud, národ, čo by teraz znamenalo prevaha, víťazstvo ľudu.
Lat. podoba mu je Nikólaus. Sv. Mikuláš, Nicholaus, Nikolaus... je patrónom námorníkov a detí. V holandskej skrátenej podobe je to Claus, nem. Klaus, ktoré sa ujalo medzi novoosadlíkmi v Novom Amsterdame (neskorší New York) a preniklo aj do angličtiny a z neho, najmä zásluhou Coca Coly, ich reklame, stáva sa aj symbolom Vianoc. Mikulášovi sa podarilo z Vianoc vytisnúť Ježiška, lebo tento sa neosvedčil, ako dobrý obchodník, reklamný symbol.
Fundamentalistický založení protestanti, ako od Vianoc, tak aj Mikuláša, dlhé roky bočili a preto je tu Mikuláš, ako krstné meno krajne zriedkavý, ba skoro sa vôbec nevyskytuje. Prestalo sa ho používať v čase reformačných bojov.
Medzi katolíkmi, ale hlavne medzi pravoslávnymi Slovanmi, toto meno sa teší veľkej popularite. V Rusku má podobu Nikolaj, u Srbov a Chorvatov Nikola, kým v oblasti taliansko-francúzskej kultúry je to Nicol, Nikolette, Nikoleta atď.

Ekvivalenty mena v rôznych jazykoch

cz: Mikolas, Mikula, Mikulas
de: Claus, Klaas, Klaus
en: Colin, Collin, Nicholas
fr: Nicholas, Nicolas, Nicolaus
hu: Miklos, Nikola
it: Niccolo, Nico, Nicola
li: Mikalojus, Nikolajus
pl: Mikolaj
ru: Kolenka, Kolka, Kolya
sk: Miki, Mikulas, Nikola

Mikuláš oslavuje meniny 6.12. - v rovnaký deň oslavujú aj: Mikuláška, Nikita, Niko, Nikolas
Mikuláš oslavuje meniny v Čechách 6.12.#menomikulas

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: