Pôvod mena Michael

Pôvod mien > Michael

Meno Michael je hebrejského pôvodu a význam mu je ten, ktorý je ako Pán Boh. V Biblii sa spomína Michael, ako jeden zo siedmych archanjelov, ba až ich vodca v boji a preto sa neskoršie, v katolíckom náboženstve z neho vyvíja patrón vojakov.


Michael oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 29.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Michaela, Michal, Michala
Michael oslavuje meniny v Čechách 29.9.Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: