Pôvod mena Melania

Italian, Spanish and Polish form of Melanie.

Ekvivalenty mena v rôznych jazykoch

cz: Melanie, Melinda
de: Ermelinda, Malenka
en: Malinda, Melanie
fr: Melanie
hu: Melania, Melinda
it: Melania
li: Melanija
pl: Mela, Melania
sk: Melania, Melanie

Melánia oslavuje meniny 30.6. - v rovnaký deň oslavujú aj: Šárka, Vlastibor, Vlastimír, Vlastimíra#menomelania

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: