Pôvod mena Max

Short form of Maximilian (or sometimes of Maxwell in English).

Ekvivalenty mena v rôznych jazykoch

cz: Max, Maxim
de: Max, Maximilian
en: Max, Maximillian
fr: Maxime, Maximilien
hu: Miksa
it: Massimiliano, Massimo
li: Maksas, Maksimas
pl: Maks, Maksym
ru: Maks, Maksim
sk: Maxim, Maximilian

Max oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 12.10. - v rovnaký deň oslavujú aj: Maximilián, Maximiliána#menomax

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: