Pôvod mena Martin

Mužské meno (vyslov tvrdo - Martin), ktoré sa aj dnes teší popularite. Pôvod mu je v lat. Martius, ktorého význam sa vysvetľuje ako: z boha Marsa. Mars bol rímskym bohom ohňa, blesku a vojny.
Podľa kresťanskej legendy, sv. Martin, niekde v IV. st. bol rímskym vojakom a v jednu mrazivú noc, aby pomohol žobrákovi, rozsekol svoju kabanicu a dal žobrákovi polovicu, aby tento netrpel chladom. Hodne neskoršie, tento Martin sa stáva kresťanským biskupom vo Francúzsku. Katolícka cirkev pod menom Martin pozná až piatich pápežov, kým v tábore protestantov, toto meno mal aj sám Luther.
Ženská podoba mena Martin - Martina je u nás nová.
Rusky, ukrajinsky Martyn, poľsky Marcin, česky Martin (vyslov mäkko Marťin), angl. Martin, Martyn, franc. Martin (Marten).
Toto krstné meno patrí na Slovensku k obľúbeným a nositeľov oslovujeme Martinko, Maťo, Maťko. Meno Maroš je tiež obľúbené a je odvodené od mena Martin. Nositeľov oslovujeme Maroško, Majo, Majko.

Ekvivalenty mena v rôznych jazykoch

cz: Martin, Martinek, Marty
de: Mart, Marte, Martel
en: Martin, Marty
fr: Martin, Martinien, Martinus
hu: Marci, Martin, Martino
it: Martino, Tino
li: Martinas, Martinijonas, Martynas
pl: Marcin, Marcinek, Marcisz
ru: Martin, Martyn
sk: Martin, Martinek, Martinko

Martin oslavuje meniny 11.11. - v rovnaký deň oslavujú aj: Maroš, Martinián
Martin oslavuje meniny v Čechách 11.11.#menomartin

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: