Pôvod mena Ľudmila

Slovanské ženské meno. Vzniklo spojením slov ľud + milá, čo by teraz predstavovalo osobu ktorá je milá ľuďom, alebo osobu milujúcu svoj ľud. Jeho vznik sa pripisuje českému jazyku.
Rusky Ľudmila, česky Ludmila, Lidmila, nemecky Ludmila, Ludmilla, anglicky, francúzsky, maďarsky Ludmilla, rumunsky Ludmila, poľsky Ludmiła, bulh., chorv., srbsky Ljudmila.
Domácky Ľuda, Ľudina.


Ľudmila oslavuje meniny 16.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Duňa
Ludmila oslavuje meniny v Čechách 16.9.#menoludmila

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: