Pôvod mena Lucia

Ženské krstné meno. Mužský tvar je Lucius. Lucia má latinský pôvod Lucius a v preklade znamená "svetlá", "žiariaca", (lux "svetlo").
Pôvodom významu blízke sú mu mená Svetlana, Klára, Roxana.
Anglicky, latinsky, švédsky Lucia, dánsky, nemecky Lucia, Lucie, nemecky Luzia, taliansky Lucia (Lučia), španielsky Lucía, česky Lucie, francúzsky Lucie (Lüsi).
V čase rímskej ríše, toto meno sa dávalo deťom narodeným nad ránom, na svitaní a zároveň jestvovala aj bohyňa Lúcia, patrónka pôrodu, ktorá mala na starosti privádzať deti na svetlo dňa.
Katolícka cirkev pozná až troch pápežov s menom Lúcius, i keď toto meno vo svojej mužskej podobe je veľmi zriedkavé.
Na Slovensku patrí toto meno k bežne zaužívaným a nositeľky oslovujeme Lucka, Luci, Lucinka.
Česká obdoba mena je Lucie.
Priezvisko vzniknuté z mena Lucia: Luciak.


Lucia oslavuje meniny 13.12. - v rovnaký deň oslavujú aj: Rosan, Rosana, Roxana#menolucia

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: