Pôvod mena Leopold

Mužské meno starogermanského pôvodu, kde má podobu Leutpald, čo predstavuje fúziu slov Liuti = ľudia, národ + Bald = smelý, odvážny, nebojácny. S týmto vysvetlením sa zhoduje len časť etymológov. Iní ho chápu, ako spojenie slov Leo = lev + Bald = smelý, nebojácny, čiže význam sa posúva na: smelý ako lev.


Leopold oslavuje meniny 15.11. - v rovnaký deň oslavujú aj: Leopolda, Leopoldína
Leopold oslavuje meniny v Čechách 15.11.#menoleopold

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: